Privacyverklaring

1tot5.nl respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij aan welke informatie wij over uw verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en voor welk doel wij dat doen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor interne operationele doeleinden en om u te kunnen voorzien van de informatie die u hebt opgevraagd. Wij bewaren met name uw naam- en adresgegevens en soortgelijke informatie ten behoeve van de verificatie. Wij zullen die gegevens niet aan derden bekendmaken of verkopen, tenzij u ons daar expliciet toestemming voor geeft of wij daartoe van rechtswege verplicht zijn. Wij zullen de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met de grootst mogelijke zorg behandelen en redelijke maatregelen treffen om deze te beschermen (bijv. door middel van een SSL-verbinding).

Wanneer u een aanmeldings- of inlichtingenformulier invult, zullen wij de persoonsgegevens uit dat formulier bewaren zo lang als nodig om uw verzoek te verwerken. De gegevens die wij verkrijgen via het gebruik van algemene website worden geanonimiseerd zodra dat praktisch te verwezenlijken is. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend om statistische informatie te genereren over bezoeken aan de website.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die middels hyperlinks aan deze website zijn gekoppeld. Wanneer u die websites bezoekt, verzoeken wij u de desbetreffende privacyverklaring te lezen. 1tot5.nl is niet aansprakelijk voor schendingen van de privacy door dergelijke websites van derden.

U hebt het recht uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen of ons te verzoeken die gegevens te verwijderen. Als u ons een e-mail stuurt met uw verzoek info@1tot5.nl zorgen wij ervoor dat het wordt uitgevoerd.

Het kan op enig moment nodig zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, dan plaatsen wij de nieuwe versie onmiddellijk op onze website. Het is dan ook noodzakelijk dat u deze privacyverklaring regelmatig bekijkt om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.